Info fra Rissa Vannverk SA

 

Vannverket skal nå oppgradere renseanlegget ved Lensmannsåsen på grunn av tidvis kapasitetsproblemer på rentvannsproduksjon.
Det regnes med at full oppgradering vil være ferdig i løpet av 1. kvartal 2018. Utskifting av selve rensedelen ferdigstilles tidligere.

Dagens situasjon medfører at det i perioder kan forekomme noe farget vann, og vi beklager dette

Vi vil også undersøke om det er forhold på forsyningsnettet som kan være årsak til at noen har opplevd dårligere vannkvalitet.

RVV vil gi  informasjon etter hvert dersom problem vedvarer.



Del |
Kommentarer (0)   
Skrevet av Ragnar Aasan, den 2017-11-17 12:09:54


Ny vannledning til Foss - Bakøy

Foss Vasslag søkte om å få lagt fram vann fra Rissa Vannverk i 2015 og nå er arbeidet med ledningen kommet i gang. Det blir lagt rør i samme grøft for vann, kloakkledning for Rissa kommune og fiberkabel for Rissa Kraftlag. Ledningen starter fra kum på Føll ved veien til Følldalen. Ledningen vil gå på sørsiden av fylkesveien og krysse Skauga ved å bore under elva. 

Pallin AS hadde laveste anbud og arbeidet er startet fra Føll. Hovedledning fram til Fellesfjøset på Rokset er planlagt å være ferdig iløpet av 2017.

Hovedledningen er nå ferdigstilt.



Del |
Kommentarer (0)   
Skrevet av Per Husby, den 2017-03-10 14:11:56


Regler for andelsinnskudd og avgifter

 Vedlagte oversikt over reglene for andelsinnskudd og avgifter gir nærmere informasjon om hvordan dette blir handtert. Merk særlig reglene for innmelding i vannverket og installasjon av vannmåler.

De som skal ha vann fra vannverket må sende skriftlig innmelding før byggearbeidet starter. Forsinket innmelding kan medføre gebyr på kr. 1 000,-. Det er vannverket som bekoster og legger fram vannledningen.

Hvis det skal installeres vannmåler, er det vannverket som skaffer måler og bekoster og utfører arbeidet. Se under avgifter om priser for årlig leie og vannavgift.

 

Regler for andelsinnskudd og avgifter



Del |
Kommentarer (0)   
Skrevet av FosenUtvikling Systembruker, den 2015-01-08 17:42:54




Leter du etter flere nyheter? Søk i arkivet.

Tilfeldige nyheter

  Regler for andelsinn...



Kommende arrangementer

  Ingen kommende funnet...
    Vis flere


Nyhetsarkiv

Nyhetsarkiv

Nyhetsbrev

Meld meg på nyhetsbrev!

Statistikk

Besøkende i dag: 1
Besøkende i går: 21
Besøkende denne måned: 1568




20©10      Denne siden er laget av rt-Webutvikling