Innmeldingsskjema for Rissa Vannverk AL

Innmeldingsskjemaet består av seks deler, hvor alle deler må fylles ut korrekt for å sikre rett andelsinnskydd og vannavgift!

Del 1
Navn: *
Adresse:
Postnr / Poststed: * *
Telefon:
Mobil:
E-post: *


Del 2
Jeg/vi melder meg/oss herved inn som andelseier i Rissa Vannverk. Jeg/vi er eier/bruker av følgende eiendom (i Rissa):

Eiendommen *
Gnr *
Bnr *


Del 3
Skal vannavgift betales av innmelder?          

Skriv inn fakturaadresse

Navn: *
Adresse:
Adresse / Referanse:
Postnr / Poststed: * *Bygning

Del 4
Type bygning * Bruksareal (BRA) etter NS 3940 *
m2
m2
     m2

Vannopplegg

Del 5
Dimensjon av ledning til bygningen:     * mm

Plassering av hovedkran *
Hvor:


Vannmåler?
Type:

Godkjenning av vilkår og spamsjekk

Del 6
Jeg er oppmerksom på at denne tegningen er bindende. Jeg plikter å betale det andelsinnskudd styret fastsetter i henhold til gjeldende regler før jeg blir tilknyttet. Jeg er også klar over at jeg plikter å betale de årlige vannavgifter og følge de regler som gleder for andelseierne i Rissa Vannverk etter lagets vedtekter.

I forbindelse med utfylling og godkjennelse av dette skjemaet, vil din IP-adresse bli lagret sammen med klokkeslett.

Spamsjekk      [ Ny kode ]     [ Hva er dette? ]

Kommende arrangementer

  Ingen kommende funnet...
    Vis flere


Nyhetsarkiv

Nyhetsarkiv

Nyhetsbrev

Meld meg på nyhetsbrev!20©10      Denne siden er laget av rt-Webutvikling