Om vannverket

Rissa vannverk SA er et andelslag som ble stiftet 1. juli 1959. Det dekker de sentrale deler av nedre Rissa; Langsæter til Solem – Garmo – Føll – Sørbotn – Skogen til Melkåa som yttergrenser. Vannverket leverer også vatn til Rissa kommunes anlegg i Sør- og Nord-Modalen. Det er knapt 1000 andelseier og fra renseanlegget på Lensmannsåsen leveres det nå nesten 400 000 m3 vatn til abonnentene pr. år.

Vannverket har et topp moderne renseanlegg som var det første som ble godkjent i Fosen i 2003. Det blir tatt vannprøver hver 14. dag som analyseres av PreBio på Haugamyran. Kvalitetsopplegget blir revidert årlig og svært sjelden avvik i produksjon og kvalitet. De siste årene har det ikke vært påvist farlig bakterier i drikkevatnet.

Kommende arrangementer

  Ingen kommende funnet...
    Vis flere


Nyhetsarkiv

Nyhetsarkiv

Nyhetsbrev

Meld meg på nyhetsbrev!20©10      Denne siden er laget av rt-Webutvikling